Logo

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wycena nieruchomości m.in.:

 • dla potrzeb zabezpieczenia kredytu bankowego
 • dla potrzeb kupna, sprzedaży, zamiany nieruchomości
 • dla potrzeb podatkowo – skarbowych
 • dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • dla potrzeb przekształcenia praw spółdzielczych na własnościowe
 • dla potrzeb związanych z podziałem majątku
 • dla potrzeb związanych ze sprawami spadkowymi
 • dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania 
  wieczystego
 • dla potrzeb wykupu i wywłaszczeń przy realizacji 
  inwestycji celów publicznych

 

Dla różnych typów nieruchomości przydatne do wyceny są:

Nieruchomości lokalowe

- nr księgi wieczystej,
- rzut pomieszczeń lokalu,
- dokument z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa, przydział),

dla rynku pierwotnego dodatkowo
- nr księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
- wypis z rejestru gruntów dla działek, na których realizowana jest inwestycja,
- pozwolenie na budowę,
- przedwstępną umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

- nr księgi wieczystej (o ile jest założona księga),
- numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem,
- zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
- rzut pomieszczeń lokalu,

Nieruchomość zabudowana

- numer księgi wieczystej,
- wypis z rejestru gruntów i ewidencji budynków,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży,
   darowizny),
- pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania,
- dokumenty techniczne budynku zawierające ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi
  oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,

Lokal użytkowy

- numer księgi wieczystej,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży,darowizny),
- dokumenty techniczne lokalu zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz
   rzutem pomieszczeń lokalu,
- w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu - umowa najmu.

Grunt

- numer księgi wieczystej,
- wypis z rejestru gruntów,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
- mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa),
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z zamawiającym przed przystąpieniem do sporządzenia wyceny danej nieruchomości. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego zależy m.in. od rodzaju nieruchomości, celu wyceny, zakresu udostępnionych danych o nieruchomości przez zamawiającego, dostępności danych rynkowych, lokalizacji nieruchomości.

DLACZEGO MY?

Zapewniamy:

 • terminowość i szybkość realizacji zleceń
 • rzetelność w wykonaniu zleconych usług
 • fachowe doradztwo w realizacji Państwa inwestycji
 • wysokiej jakości sprzęt pomiarowy
 • indywidualne podejście do klienta
 • konkurencyjne ceny

SZYBKI KONTAKT

GEO-ARCH sp. z o. o.          

ul. Zielna 13    87-123 Szembekowo

inż. Sławomir Król: 694 477 646    

geo@geo-arch.pl

wycena@geo-arch.pl

NASI KLIENCI
Facebook